Je medewerkers behandelen als je familie rendeert!

BLOGBERICHTEN_004
0 Replies

Zoals je kon lezen in de vorige blog heeft het bieden van een veilige thuishaven aan je medewerkers ook enkele positieve effecten: je krijgt niet alleen loyale medewerkers in ruil, ze willen er tevens alles aan doen om de organisatie te helpen. Dus dit komt wellicht de productiviteit ten goede. Maar is dit effectief zo? Cijfermateriaal dat deze stelling staaft, is terug te vinden in het boek „Leaders eat last” van Simon Sinek. In dit boek vergelijkt de auteur 2 bedrijven: General Electric (GE) van Jack Welch en Costco, waar James Sinegal aan het hoofd stond van 1983 tot aan zijn pensioen in 2012.

Laten we eerst even GE onder de loep nemen. Bij GE werd de cultuur gekenmerkt door interne competitie: medewerkers werden er tegen elkaar opgezet om de beste te zijn, dé nummer één.

James Sinegal daarentegen geloofde in een evenwichtige cultuur waar aandacht voor je medewerkers prioritair is. De medewerkers zorgden er eerder voor elkaar dan dat ze elkaars concurrent waren. Sinegal wist dat als je je medewerkers als je familie beschouwt, ze dit beantwoorden met vertrouwen en loyaliteit.

Niet alleen liggen de culturen van beide bedrijven ver uiteen, er is tevens een opvallend verschil merkbaar in de resultaten. Als je in januari 1986 geïnvesteerd zou hebben in GE en Costco, dan zou in oktober 2013 – de publicatiedatum van het boek van Simon Sinek – de investering in GE 600% opgeleverd hebben. De investering in Costco zou dan maar liefst 1.200% opgebracht hebben. Dus op lange termijn heeft de aanpak van Costco een hoger rendement dan bij GE. Nochtans bracht de investering in GE op bepaalde momenten 1.600% op, dus meer dan de investering bij Costco ooit had opgebracht. Het grote verschil is dat de resultaten van GE duidelijke pieken en dalen vertonen. De resultaten van Costco zijn daarentegen eerder stabiel en vertonen op lange termijn een grotere groei dan GE. Hieruit kunnen we besluiten dat het behandelen van je medewerkers als je eigen familie rendeert op lange termijn.

Jammergenoeg wordt er ook tot op vandaag weinig naar het lange termijn rendement gekeken. Succes op korte termijn is belangrijker. Succes is zeker een goede stimulans, maar slechts van korte duur. Dat succesgevoel blijft niet duren… Wanneer echter de nadruk ligt op het menselijke, dan zullen de medewerkers harder werken en zal het succes volgen. In die volgorde en niet andersom.

Uiteraard hebben bedrijven als Costco ook te lijden onder de economische crisis. Maar het verschil met bedrijven die op korte termijn winst najagen, is dat bedrijven zoals Costco ontslag slechts als een allerlaatste redmiddel inroepen, als alle andere redmiddelen zijn uitgeput.

Kortom, ook in de cijfers zal je een positief effect ondervinden als je je medewerkers een veilige thuishaven biedt. Dus wat houdt je nog tegen?

Ik kijk alvast uit naar jouw mening!

Ontslaan in moeilijke tijden? Het kan ook anders!Verhoog de betrokkenheid van je medewerkers!

Share Your Thoughts

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *