Ontslaan in moeilijke tijden? Het kan ook anders!

image_09
0 Replies

Human Resources – menselijke middelen, een term die ik verafschuw. Het hoort thuis in hetzelfde rijtje als financiële middelen. Helaas worden medewerkers in veel bedrijven nog steeds als middelen of nummers behandeld. Als de vooropgestelde financiële resultaten niet gehaald dreigen te worden, dan worden er zonder boe of ba mensen ontslaan. Dan kan het bedrijf er weer tegenaan, financieel dan toch. Maar dat je een bedrijf ook succesvol kunt leiden door je medewerkers niet langer als financiële inkomsten te beschouwen, maar als volwaardige mensen, bewijst het verhaal dat ik hier en nu met je wil delen. Het is afkomstig uit ‘Leaders eat last’ een boek van Simon Sinek.

Het gaat om Barry-Wehmiller, een productiebedrijf in Amerika dat grote industriële machines produceert. Aan het hoofd staat Bob Chapman, hij nam in 1975 het bedrijf van zijn vader over toen die onverwachts stierf. Toen de beurs in 2008 crashte, viel de verkoop van machines quasi onmiddellijk terug met 30%. Hierdoor kon Chapman het zich niet langer veroorloven om alle medewerkers in dienst te houden. Voor veel bedrijven zou ontslag in dergelijke situaties een voor de hand liggende keuze zijn. Maar Chapman weigerde zijn medewerkers op straat te zetten in een periode dat het eventjes slecht ging met de organisatie. Hij begon het bedrijf en dus ook zijn medewerkers meer en meer als zijn eigen familie te beschouwen, als een groep mensen die je een veilige thuishaven moet bieden. Je ontdoet je toch ook niet van je kinderen als het even moeilijk gaat? Integendeel, als het even slecht gaat dan zou de hele familie wellicht bijeen komen, op die manier worstelen ze zich samen door de moeilijke periode.

Een dergelijke aanpak had Bob Chapman ook voor ogen. In plaats van medewerkers te ontslaan, heeft hij ervoor gekozen om een programma van verplicht verlof in te voeren. Elke medewerker, van CEO tot secretaresse, moest 4 weken onbetaald verlof nemen. Ze mochten zelf kiezen wanneer ze dit opnamen en de weken moesten niet achtereenvolgens opgenomen te worden.

Het is beter dat we allemaal een beetje lijden, zodat niemand zwaar dient te lijden.

— Bob Chapman

De bescherming die dhr. Chapman bood aan zijn medewerkers had een immense impact. De medewerkers begonnen spontaan elkaar te helpen: zij die zich het onbetaald verlof beter konden veroorloven, ruilden verlof met collega’s die het zich minder konden veroorloven. Er heerste een gevoel van dankbaarheid voor de veiligheid die hen werd geboden. Van zodra de productie weer aantrok, werd het programma met verplicht verlof afgevoerd en de ingehouden verlofpremies werden betaald met terugwerkende kracht tot aan het begin van de moeilijke periode. De resultaten waren verbazingwekkend. De medewerkers gaven in ruil voor de genoten bescherming, loyaliteit en wilden er alles aan doen om de organisatie te helpen. Ze hielpen de organisatie niet omdat ze moesten, maar omdat ze dat zelf wilden. 

Jammer genoeg grijpen veel bedrijven naar ontslag als eerste redmiddel als ze zich in moeilijke tijden bevinden. Al laat dit voorbeeld zien dat het ook anders kan. Het begint bij de bewustwording dat je als top de cultuur van de organisatie zelf bepaalt, of je dit wenst of niet. Bijgevolg kan je dus kiezen hoe je met je medewerkers omgaat. Laat je cijfers primeren of je medewerkers? 

Misschien denk je ‘het is een mooie gedachte om je medewerkers als een familie te beschouwen, maar als bedrijf moet je wel winst maken’. Dat klopt. Maar, als je de cijfers laat primeren boven de medewerkers dan heb je slechts op korte termijn resultaat. Op lange termijn rendeert het meer als de medewerkers primeren. Meer onderbouw van deze stelling kan je lezen in een volgende blog!

In de tussentijd wil ik je alvast uitnodigen om eens kritisch naar je eigen organisatie te kijken en na te gaan in welke mate je een veilige thuishaven biedt aan je medewerkers. Hulp nodig? Contacteer ons!

Business Model Canvas en Lego Serious PlayJe medewerkers behandelen als je familie rendeert!

Share Your Thoughts

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *